Υπηρεσίες
.

Στο δικηγορικό μας γραφείο, δεσμευόμαστε να παρέχουμε εξαιρετικές νομικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας. Με την ομάδα έμπειρων δικηγόρων μας και με βαθιά κατανόηση του ελληνικού δικαίου, παρέχουμε ολοκληρωμένη βοήθεια στους ακόλουθους τομείς:

 

Στο δικηγορικό μας γραφείο, δεσμευόμαστε να παρέχουμε εξαιρετικές νομικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας.
Με την ομάδα έμπειρων δικηγόρων μας και με βαθιά κατανόηση του ελληνικού δικαίου, παρέχουμε ολοκληρωμένη βοήθεια στους ακόλουθους τομείς:

Υπηρεσίες

Νομική Διαβούλευση

Νομική Διαβούλευση    ────────

Εκπροσώπηση και Δικαστική Προσφυγή

Εκπροσώπηση και
Δικαστική Προσφυγή        ───────

Σύνταξη και Αναθεώρηση Σύμβασης

Σύνταξη και
Αναθεώρηση Σύμβασης       ──────

Νομική Έρευνα και Δέουσα Έρευνα

Νομική Έρευνα και
Δέουσα Έρευνα     ───────────

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Εναλλακτική Επίλυση
Διαφορών      ───────────

Νομική Συμμόρφωση και Διαχείριση Κινδύνων

Νομική Συμμόρφωση και Διαχείριση Κινδύνων    ─────────

Οι δικηγόροι μας προσφέρουν ειδικές νομικές συμβουλές και καθοδήγηση για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Παρέχουμε ενδελεχή ανάλυση και πρακτικές λύσεις, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις στα νομικά σας ζητήματα.

Όταν προκύπτουν διαφορές, οι έμπειροι δικαστές μας είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τα συμφέροντά σας στο δικαστήριο. Αναλαμβάνουμε όλες τις πτυχές της διαφοράς, από την προετοιμασία της υπόθεσης έως την εκπροσώπηση σε ακροάσεις και προσφυγές, διασφαλίζοντας ισχυρή εκπροσώπηση και αποτελεσματικές νομικές στρατηγικές.

Το δικηγορικό μας γραφείο βοηθά τους πελάτες στη σύνταξη, την επανεξέταση και τη διαπραγμάτευση συμβάσεων σε διάφορους τομείς. Αναλύουμε σχολαστικά τους συμβατικούς όρους, εντοπίζουμε πιθανούς κινδύνους και διασφαλίζουμε ότι τα συμφέροντά σας προστατεύονται σε όλες τις επιχειρηματικές σας συναλλαγές.

Διεξάγουμε ενδελεχή νομική έρευνα και τη δέουσα επιμέλεια για να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τα νομικά σας ζητήματα. Η σχολαστική προσέγγισή μας διασφαλίζει ότι έχετε μια σταθερή βάση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναγνωρίζει την αξία των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και η διαιτησία. Προσπαθούμε να επιλύσουμε τις συγκρούσεις μέσω διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης συναίνεσης, εξοικονομώντας χρόνο, κόστος και περιττές δικαστικές διαφορές στους πελάτες μας.

Η διατήρηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι μας παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τη νομική συμμόρφωση, την αξιολόγηση κινδύνου και τις στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου, βοηθώντας σας να περιηγηθείτε στο περίπλοκο νομικό τοπίο και να προστατέψετε τις δραστηριότητές σας.

Στο δικηγορικό μας γραφείο, είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή εξαιρετικών νομικών υπηρεσιών με επαγγελματισμό, ακεραιότητα και πελατοκεντρική προσέγγιση. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε τις νομικές σας ανάγκες και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επίτευξη των στόχων σας.

Νομική Διαβούλευση

Οι δικηγόροι μας προσφέρουν ειδικές νομικές συμβουλές και καθοδήγηση για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Παρέχουμε ενδελεχή ανάλυση και πρακτικές λύσεις, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις στα νομικά σας ζητήματα.

Εκπροσώπηση και Δικαστική Προσφυγή

Όταν προκύπτουν διαφορές, οι έμπειροι δικαστές μας είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τα συμφέροντά σας στο δικαστήριο. Αναλαμβάνουμε όλες τις πτυχές της διαφοράς, από την προετοιμασία της υπόθεσης έως την εκπροσώπηση σε ακροάσεις και προσφυγές, διασφαλίζοντας ισχυρή εκπροσώπηση και αποτελεσματικές νομικές στρατηγικές.

Σύνταξη και Αναθεώρηση Σύμβασης

Το δικηγορικό μας γραφείο βοηθά τους πελάτες στη σύνταξη, την επανεξέταση και τη διαπραγμάτευση συμβάσεων σε διάφορους τομείς. Αναλύουμε σχολαστικά τους συμβατικούς όρους, εντοπίζουμε πιθανούς κινδύνους και διασφαλίζουμε ότι τα συμφέροντά σας προστατεύονται σε όλες τις επιχειρηματικές σας συναλλαγές.

Νομική Έρευνα και Δέουσα Έρευνα

Διεξάγουμε ενδελεχή νομική έρευνα και τη δέουσα επιμέλεια για να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τα νομικά σας ζητήματα. Η σχολαστική προσέγγισή μας διασφαλίζει ότι έχετε μια σταθερή βάση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Το δικηγορικό μας γραφείο αναγνωρίζει την αξία των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και η διαιτησία. Προσπαθούμε να επιλύσουμε τις συγκρούσεις μέσω διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης συναίνεσης, εξοικονομώντας χρόνο, κόστος και περιττές δικαστικές διαφορές στους πελάτες μας.

Νομική Συμμόρφωση και Διαχείριση Κινδύνων

Η διατήρηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι μας παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τη νομική συμμόρφωση, την αξιολόγηση κινδύνου και τις στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου, βοηθώντας σας να περιηγηθείτε στο περίπλοκο νομικό τοπίο και να προστατέψετε τις δραστηριότητές σας.

Στο δικηγορικό μας γραφείο, είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή εξαιρετικών νομικών υπηρεσιών με επαγγελματισμό, ακεραιότητα και πελατοκεντρική προσέγγιση. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε τις νομικές σας ανάγκες και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επίτευξη των στόχων σας.

Γραφεία

Μαυρομματαίων 29,
2ος όροφος, 
Πεδίον του Άρεως.

Εύκολα προσβάσιμο και μόλις 3’
απο την στάση ηλεκτρικού Βικτώρια.

Eπικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα- Παρασκευή: 9:30- 17:00