Εξειδίκευση
.

Ως εξέχουσα δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα, έχουμε κερδίσει τη φήμη για τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα και την αφοσίωσή μας στους πελάτες μας. Πιστεύουμε στην ενθάρρυνση μακροχρόνιων σχέσεων που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, εξασφαλίζοντας ότι αισθάνεστε σίγουροι και ενημερωμένοι σε όλη τη νομική διαδικασία.

Ως εξέχουσα δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα, έχουμε κερδίσει τη φήμη για τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα και την αφοσίωσή μας στους πελάτες μας. Πιστεύουμε στην ενθάρρυνση μακροχρόνιων σχέσεων που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, εξασφαλίζοντας ότι αισθάνεστε σίγουροι και ενημερωμένοι σε όλη τη νομική διαδικασία.

Εξερευνήστε τον ιστότοπό μας για να μάθετε περισσότερα για τους τομείς πρακτικής μας, την ομάδα εξειδικευμένων δικηγόρων μας και τις ιστορίες επιτυχίας των ικανοποιημένων πελατών μας. Όταν επιλέγετε, επιλέγετε ακλόνητη υπεράσπιση και εξατομικευμένη προσοχή για να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις νομικές σας ανησυχίες.

─────────

Εξειδίκευση

Εξερευνήστε τον ιστότοπό μας για να μάθετε περισσότερα για τους τομείς πρακτικής μας, την ομάδα εξειδικευμένων δικηγόρων μας και τις ιστορίες επιτυχίας των ικανοποιημένων πελατών μας. Όταν επιλέγετε, επιλέγετε ακλόνητη υπεράσπιση και εξατομικευμένη προσοχή για να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις νομικές σας ανησυχίες.

Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο      ───────────

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο        ───────────

Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο       ───────────

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο     ───────────

Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση      ───────────

Δίκαιο Ενέργειας

Δίκαιο Ενέργειας    ───────────

Πτωχευτικό Δίκαιο

Πτωχευτικό Δίκαιο ───────────

Ποινικό Δίκαιο με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα:
Η αφοσιωμένη ομάδα δικηγόρων μας σε θέματα ποινικής υπεράσπισης έχει εκτενή εμπειρία στο χειρισμό ενός ευρέος φάσματος ποινικών υποθέσεων, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν οικονομικά εγκλήματα. Παρέχουμε στρατηγική και αποτελεσματική εκπροσώπηση σε άτομα και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν καταγγελίες σχετικά με απάτη, ξέπλυμα χρήματος, υπεξαίρεση, εμπορικές συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών και άλλα αδικήματα του λευκού γιακά. Με βαθιά κατανόηση του ελληνικού ποινικού δικαίου και με ιστορικό επιτυχούς υπεράσπισης, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δικαιώματα των πελατών μας και να επιτυγχάνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.


Tο ποινικό δίκαιο ποινικό δίκαιο διέπεται κατά κύριο λόγο από τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα, ο οποίος περιγράφει τα ποινικά αδικήματα και τις αντίστοιχες ποινές τους. Ο Ποινικός Κώδικας εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα και ορίζει τις θεμελιώδεις αρχές της ποινικής ευθύνης, τις ποινές και τους δικονομικούς κανόνες. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές του ποινικού δικαίου στην Ελλάδα:

 • Αδικήματα και ποινές: Ο Ποινικός Κώδικας κατηγοριοποιεί τα αδικήματα σε διαφορετικούς τύπους, όπως εγκλήματα, πλημμελήματα και παραβάσεις. Τα κακουργήματα είναι πιο σοβαρά αδικήματα, ενώ τα πλημμελήματα και οι παραβάσεις είναι μικρότερα αδικήματα. Οι ποινές για ποινικά αδικήματα ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα του εγκλήματος και μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα, φυλάκιση, κοινωνική εργασία ή συνδυασμό αυτών.
 • Ποινική Ευθύνη: Για να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνο, ένα άτομο πρέπει να έχει διαπράξει μια απαγορευμένη πράξη (actus reus) και να έχει την απαιτούμενη ψυχική κατάσταση (mens rea). Ο Ποινικός Κώδικας ορίζει συγκεκριμένα στοιχεία και κριτήρια για διάφορα αδικήματα, τα οποία πρέπει να αποδεικνύονται πέρα από εύλογη αμφιβολία για καταδίκη.
 • Επιβολή ποινής: Κατά τον καθορισμό της κατάλληλης ποινής, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες όπως τη φύση και τη βαρύτητα του αδικήματος, το ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου, τυχόν ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις και τις αρχές της αναλογικότητας και της εξατομίκευσης της ποινής.
 • Παραγραφή: Η ελληνική νομοθεσία θεσπίζει παραγραφή για ποινικά αδικήματα, πράγμα που σημαίνει ότι μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, η δίωξη και η τιμωρία για ένα έγκλημα δεν μπορούν πλέον να επιδιωχθούν. Η διάρκεια της παραγραφής εξαρτάται από τη σοβαρότητα του αδικήματος.
 • Ποινική Δικονομία: Ο Ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας διέπει τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τις ποινικές έρευνες, δίκες και εφέσεις. Διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, όπως το δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης, το τεκμήριο αθωότητας, το δικαίωμα σιωπής και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.
 • Διαδικασία  ανηλίκων: Η Ελλάδα έχει ξεχωριστό νομικό πλαίσιο για τους ανήλικους παραβάτες. Ο Ποινικός Κώδικας Ανηλίκων εφαρμόζεται σε άτομα που διαπράττουν αδικήματα ενώ είναι κάτω των 18 ετών. Το επίκεντρο του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων είναι η αποκατάσταση και η επανένταξη  τους παρά η τιμωρία.

Το αστικό δίκαιο διέπει τις ιδιωτικές διαφορές μεταξύ ιδιωτών ή οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με συμβάσεις, περιουσιακά στοιχεία, αδικοπραξίες και προσωπικά δικαιώματα. Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών αστικού δικαίου, εκπροσωπώντας πελάτες σε διαφορές, διαπραγματεύσεις και δικαστικές διαφορές. Είτε χρειάζεστε βοήθεια για τη σύνταξη συμβολαίου, συναλλαγές ακινήτων, ανάκτηση χρέους ή επίλυση αστικών διαφορών, οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας στο αστικό δίκαιο είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των συμφερόντων σας και στην επίτευξη ευνοϊκών αποτελεσμάτων.

Το αστικό δίκαιο στην Ελλάδα διέπεται κατά κύριο λόγο από τον ελληνικό Αστικό Κώδικα, ο οποίος καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τα αστικά δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις σχέσεις μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές του αστικού δικαίου στην Ελλάδα:

 • Προσωπικά δικαιώματα: Ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας προστατεύει διάφορα προσωπικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, την τιμή, την ιδιωτική ζωή και την ιδιοκτησία. Αυτά τα δικαιώματα είναι θεμελιώδη και τα άτομα έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν ένδικα μέσα εάν παραβιαστούν τα δικαιώματά τους.

 • Συμβάσεις: Ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας προβλέπει κανόνες και αρχές σχετικά με τη σύναψη, την ερμηνεία και την εκτέλεση των συμβάσεων. Καθορίζει τις γενικές υποχρεώσεις των μερών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης, της μη εκτέλεσης, της αθέτησης της σύμβασης και των αποζημιώσεων για ζημίες ή ειδική απόδοση.


 • Δίκαιο ιδιοκτησίας: Ο Αστικός Κώδικας ορίζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και διέπει την απόκτηση, μεταβίβαση και προστασία περιουσίας. Καλύπτει διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας, της κατοχής, των συναλλαγών ακινήτων, των υποθηκών, των μισθώσεων και άλλων θεμάτων που σχετίζονται με ακίνητα.


 • Οικογενειακό Δίκαιο: Το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα αντιμετωπίζει θέματα όπως ο γάμος, το διαζύγιο, τα γονικά δικαιώματα, η υιοθεσία, η κηδεμονία, η επιμέλεια του παιδιού και η κληρονομιά. Ο Αστικός Κώδικας προβλέπει ρυθμίσεις για τις νομικές συνέπειες του γάμου, τα περιουσιακά καθεστώτα μεταξύ των συζύγων και το νομικό καθεστώς των παιδιών.


 • Δίκαιο περί αδικοπραξίας: Το ελληνικό αστικό δίκαιο περιλαμβάνει διατάξεις για την αδικοπραξία, που διέπει την αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε σε άλλους από αμέλεια, εκ προθέσεως πράξεις ή αυστηρή ευθύνη. Καλύπτει τομείς όπως σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, δυσφήμιση και ευθύνη προϊόντος.

 • Διαδοχή και κληρονομιά: Ο ελληνικός Αστικός Κώδικας προβλέπει κανόνες για τη μεταβίβαση περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων μετά το θάνατο ενός ατόμου. Θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τις διαθήκες, την κληρονομιά και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κληρονόμων.


 • Πολιτική Δικονομία: Ο Ελληνικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας διέπει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τις αστικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένης της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων, της έναρξης αγωγών, των αποδεικτικών στοιχείων, των ακροάσεων και της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.

Σχετικές υπηρεσίες: Μεταβιβάσεις ακινήτων, συμβάσεις, μισθώσεις, κληρονομικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο.

Κατανοούμε τη σημασία των ασφαλών συναλλαγών ακινήτων και την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με τις εκτάσεις αγροτεμαχίων. Η ομάδα μας βοηθά τους πελάτες σε θέματα όπως η επαλήθευση ιδιοκτησίας γης, ο σχεδιασμός χρήσης γης, οι μεταβιβάσεις ακινήτων και η επίλυση διενέξεων που σχετίζονται με τα όρια ιδιοκτησίας. Διασφαλίζουμε ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας προστατεύονται σε όλη τη διαδικασία.

Στην Ελλάδα, το κτηματολόγιο  είναι γνωστό ως «Κτηματολόγιο». Είναι ένα κεντρικό σύστημα που καταγράφει και διατηρεί πληροφορίες που σχετίζονται με ακίνητα, ιδιοκτησία γης και δικαιώματα ιδιοκτησίας. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές του συστήματος κτηματολογίου στην Ελλάδα:


 • Σκοπός: Ο κύριος σκοπός του συστήματος κτηματολογίου είναι να καθιερώσει ασφάλεια δικαίου και να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία γης και ιδιοκτησίας. Διασφαλίζει τη διαφάνεια και διευκολύνει τις συναλλαγές που αφορούν ακίνητα, όπως πωλήσεις, υποθήκες, μισθώσεις και άλλες συναλλαγές που σχετίζονται με ακίνητα.

 • Οργάνωση:  Το σύστημα του κτηματολογίου στην Ελλάδα διαχειρίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων (ΕΕΚΚ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση και την ενημέρωση των κτηματολογικών αρχείων. Το NCMA λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • Μητρώα κτηματολογίου: Τα αρχεία του κτηματολογίου περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ιδιοκτησίας, των ορίων, των μετρήσεων της έκτασης και τυχόν βαρών ή δικαιωμάτων που συνδέονται με το ακίνητο. Αυτά τα αρχεία χρησιμεύουν ως επίσημη απόδειξη των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και είναι νομικά δεσμευτικά.

 • Διαδικασία κτηματογράφησης: Όταν πραγματοποιείται συναλλαγή ακινήτων, όπως πώληση ή μεταβίβαση, τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να καταχωρήσουν τη συναλλαγή στο κτηματολόγιο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο τοπικό Κτηματολόγιο (Υποθηκοφιλάκιο), συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών συμβολαίων, των τίτλων ιδιοκτησίας και άλλων δικαιολογητικών. Στη συνέχεια, το Κτηματολόγιο ενημερώνει τα αρχεία ανάλογα.

 • Κτηματολόγιο και χαρτογράφηση: Εκτός από τα κτηματολογικά αρχεία, το σύστημα κτηματολογίου στην Ελλάδα ενσωματώνει επίσης ένα στοιχείο κτηματογράφησης και χαρτογράφησης. Το κτηματολόγιο παρέχει λεπτομερείς κτηματολογικούς χάρτες που απεικονίζουν τα όρια, τις διαιρέσεις και τα χαρακτηριστικά των αγροτεμαχίων. Τα δεδομένα χαρτογράφησης ενσωματώνονται στο σύστημα κτηματολογίου για να διασφαλιστεί η ακριβής γεωχωρική αναπαράσταση των ακινήτων.

 • Πιστοποιητικά Κτηματολογίου:  Το κτηματολόγιο εκδίδει Πιστοποιητικά Κτηματολογίου (Σημειωματοδοτικά) που χρησιμεύουν ως επίσημο αποδεικτικό ιδιοκτησίας. Αυτά τα πιστοποιητικά περιέχουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο και τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες του. Τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας γης είναι σημαντικά έγγραφα σε συναλλαγές ακινήτων και νομικές διαδικασίες.

 • Πρόσβαση σε πληροφορίες κτηματολογίου:  Το σύστημα κτηματολογίου επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με ακίνητα. Τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να αναζητήσουν τα αρχεία του κτηματολογίου για να λάβουν λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιοκτησία ιδιοκτησίας, τα όρια, τις υποθήκες και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Η πλοήγηση στις επιπλοκές των εμπορικών συναλλαγών και των επιχειρηματικών λειτουργιών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Η εμπορική δικηγορία μας προσφέρει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, από νεοφυείς επιχειρήσεις έως εδραιωμένες εταιρείες. Βοηθάμε τους πελάτες με τη σύνταξη και την αναθεώρηση συμβάσεων, τον χειρισμό συγχωνεύσεων και εξαγορών, την επίλυση εμπορικών διαφορών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Το εμπορικό δίκαιο στην Ελλάδα περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς που διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές. Περιλαμβάνει διάφορες πτυχές που σχετίζονται με εμπορικές οντότητες, συμβάσεις, εμπόριο και προστασία των καταναλωτών. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές του εμπορικού δικαίου στην Ελλάδα:

 

  • Εμπορικές οντότητες: Εμπορικές οντότητες: Η ελληνική νομοθεσία αναγνωρίζει διάφορους τύπους εμπορικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών (ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρίες), εταιρειών (εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες) και ατομικές επιχειρήσεις. Κάθε τύπος οντότητας έχει τις δικές του νομικές απαιτήσεις και κανονισμούς για τη σύσταση, τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση.

  • Εμπορικές οντότητες: Εταιρικό Δίκαιο: Ο Ελληνικός Εμπορικός Κώδικας καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη σύσταση, τη διαχείριση και τη λύση της εταιρείας. Καλύπτει θέματα όπως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων, οι ευθύνες των διευθυντών, οι συνελεύσεις των μετόχων, η χρηματοοικονομική αναφορά και η εταιρική διακυβέρνηση.


  • Εμπορικές συμβάσεις: Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ρυθμίσεις για τη σύναψη, ερμηνεία και εκτέλεση εμπορικών συμβάσεων. Καλύπτει διάφορους τύπους συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων πώλησης, των συμφωνιών διανομής, των συμφωνιών αντιπροσωπείας, των συμφωνιών χρηματοδοτικής μίσθωσης και των συμφωνιών franchising. Οι αρχές της ελευθερίας των συμβάσεων και της καλής πίστης διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές.


  • Προστασία Καταναλωτή:  Η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών στις εμπορικές συναλλαγές. Ο Ελληνικός Νόμος για την Προστασία των Καταναλωτών θεσπίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών, ρυθμίζει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, θέτει πρότυπα για την ασφάλεια και την επισήμανση των προϊόντων και παρέχει μηχανισμούς για την επανόρθωση των καταναλωτών και την επίλυση διαφορών.


  • Δίκαιο Ανταγωνισμού: Η Ελλάδα έχει θεσπίσει νομοθεσία για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και την αποτροπή αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι η ρυθμιστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, τη διερεύνηση αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών και την προώθηση του ανταγωνισμού στην αγορά.


  • Πνευματική Ιδιοκτησία: Το εμπορικό δίκαιο στην Ελλάδα καλύπτει επίσης τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων και των βιομηχανικών σχεδίων. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελλάδος (ΟΒΙ) είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.


  • Διεθνές Εμπόριο: Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Το εμπορικό δίκαιο στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τους κανονισμούς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εισαγωγής/εξαγωγών, των τελωνειακών δασμών και της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.


  • Αφερεγγυότητα και Πτώχευση:  Το ελληνικό εμπορικό δίκαιο περιλαμβάνει διατάξεις για διαδικασίες αφερεγγυότητας και πτώχευσης. Ο Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την εξυγίανση, την εκκαθάριση και την αποπληρωμή χρεών των αφερέγγυων επιχειρήσεων.


 • Σχετικές υπηρεσίες: Eμπορικές συμβάσεις, σύσταση-τροποποίηση καταστατικών, νομική παρακολούθηση, εταιρικές διαφορές, σήματα, βιομηχανικό σχέδιο.
Πιστεύουμε στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και οι υπηρεσίες διαμεσολαβησης μας στοχεύουν να βοηθήσουν τους πελάτες να βρουν φιλικές λύσεις εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου. Οι εκπαιδευμένοι μεσολαβητές μας διευκολύνουν την εποικοδομητική επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών, ενισχύοντας την επίλυση και διατηρώντας τις σχέσεις. Η διαμεσολάβηση μπορεί να είναι ένας οικονομικά αποδοτικός και αποδοτικός τρόπος επίλυσης συγκρούσεων σε διάφορους νομικούς τομείς.

Σχετικές υπηρεσίες: διαμεσολάβηση σε αστικές, εμπορικές και οικογενειακές υποθέσεις.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης διαδικασία της διαμεσολάβησης, είναι ο εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, εκτός της διαδικασίας των δικαστηρίων. Η θέσπιση της ως θεσμός είχε εφαρμογή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Η πρακτική της ωφελεί τα μέρη που την επιλέγουν,  για τον ταχύτερο χρόνο ολοκλήρωσης της και το κόστος δαπάνης που απαιτείται σε σύγκριση με την δικαστηριακή πρακτική αλλά και την διαιτησία. Συγχρόνως, εάν ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής επιτελεί σωστά το έργο του, διασφαλίζεται το ήπιο κλίμα και η διατήρηση ομαλών σχέσεων μεταξύ των μερών. Είθισται να διατηρούνται οι καλές σχέσεις μεταξύ τους, αφού η έκδοση απόφασης θα επισφραγιστεί μετά από την δική τους επιθυμία και όχι μέσω μιας επιβεβλημένης δικαστικής απόφασης.

Ο τομέας του Δίκαιου της Ενέργειας είναι πολύπλοκος και διαρκώς εξελισσόμενος, ιδιαίτερα στον δυναμικό ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Το δικηγορικό μας γραφείο είναι άρτια καταρτισμένο σε νομικά θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμισης και συμμόρφωσης στον τομέα της ενέργειας, αδειοδότησης, συμβάσεων και επίλυσης διαφορών. Είτε είστε ενεργειακή εταιρεία, επενδυτής ή συμμετέχετε στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι έμπειροι δικηγόροι μας παρέχουν ολοκληρωμένη νομική καθοδήγηση για να σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε στο πολύπλοκο τοπίο της νομοθεσίας για την ενέργεια.


Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές του νομικού πλαισίου της ενέργειας στην Ελλάδα: • Ρυθμιστικές Αρχές: Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ο κύριος ρυθμιστικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα. Η ΡΑΕ είναι υπεύθυνη για την έκδοση αδειών, τον καθορισμό τιμολογίων, την προώθηση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

 • Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η Ελλάδα έχει υποστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την προώθηση του ανταγωνισμού και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αγορά ρυθμίζεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Η αγορά επιτρέπει τη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στην παραγωγή, διανομή και λιανική ηλεκτρική ενέργεια.

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Ελλάδα έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα κινήτρων και μηχανισμοί υποστήριξης για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων τροφοδοσίας, των συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των ανταγωνιστικών δημοπρασιών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβλέπει τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 • Αγορά Φυσικού Αερίου: Η αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα έχει απελευθερωθεί, επιτρέποντας τον ανταγωνισμό στον εφοδιασμό και τις υποδομές φυσικού αερίου. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου (ΔΕΣΦΑ) λειτουργεί και διαχειρίζεται το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, ενώ ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) επιβλέπει τη διανομή φυσικού αερίου. Η Ελληνική Δημόσια Εταιρεία Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) είναι βασικός παράγοντας στον τομέα του φυσικού αερίου.

 • Ενεργειακή απόδοση: Η Ελλάδα έχει εφαρμόσει μέτρα ενεργειακής απόδοσης για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Υπάρχουν διάφοροι κανονισμοί και πρωτοβουλίες για την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών στα κτίρια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συμμετέχει ενεργά στην προώθηση έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • Αδειοδότηση και αδειοδότηση: Τα ενεργειακά έργα, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των δικτύων μεταφοράς και διανομής και των ενεργειακών υποδομών, απαιτούν άδειες και άδειες. Η διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, καθώς και τη λήψη εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

 • Σχετικές υπηρεσίες: Ανανεώσιμες πηγές, φωτοβολταϊκά, βιοαέριο, υδροηλεκτρικοί σταθμοί.

Οι οικονομικές δυσκολίες μπορεί να είναι συντριπτικές, αλλά η τεχνογνωσία μας στο πτωχευτικό δίκαιο μπορεί να σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Παρέχουμε καθοδήγηση και εκπροσώπηση σε άτομα και επιχειρήσεις σε θέματα που σχετίζονται με την αφερεγγυότητα, την αναδιάρθρωση χρεών, τις δηλώσεις πτώχευσης και τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να ανακτήσετε την οικονομική σταθερότητα.

Σχετικές υπηρεσίες: εξωδικαστικός συμβιβασμός, προστασία από αναγκαστική εκτέλεση.

Το πτωχευτικό δίκαιο στην Ελλάδα διέπει τις νομικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που σχετίζονται με την αφερεγγυότητα και την πτώχευση ιδιωτών και επιχειρήσεων. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές του πτωχευτικού δικαίου στην Ελλάδα:

 • Πτωχευτικές Διαδικασίες: Οι πτωχευτικές διαδικασίες στην Ελλάδα ρυθμίζονται κατά κύριο λόγο από τον Ελληνικό Πτωχευτικό Κώδικα. Ο Κώδικας θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την αναδιοργάνωση, την εκκαθάριση και την αποπληρωμή χρεών των αφερέγγυων οντοτήτων.
 • Αφερεγγυότητα και αναδιάρθρωση: Ο Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας προβλέπει διατάξεις τόσο για διαδικασίες εξυγίανσης όσο και για διαδικασίες εκκαθάρισης. Η αναδιοργάνωση στοχεύει στην αποκατάσταση των οικονομικά αναξιοπαθούντων οντοτήτων και στη διευκόλυνση της συνέχισής τους ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η εκκαθάριση περιλαμβάνει την πώληση περιουσιακών στοιχείων για την εξόφληση των πιστωτών και τη διάλυση της αφερέγγυας οντότητας.

 • Αρμοδιότητα Δικαστηρίου: Οι πτωχευτικές διαδικασίες στην Ελλάδα διεκπεραιώνονται από εξειδικευμένα πτωχευτικά δικαστήρια γνωστά ως «Μικρά Ειδική Δικαστήρια» ή Μικρά Ειδικά Δικαστήρια. Αυτά τα δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για υποθέσεις πτώχευσης, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης σχεδίων εξυγίανσης και της εποπτείας των διαδικασιών εκκαθάρισης.

 • Διοίκηση αφερεγγυότητας: Ο Πτωχευτικός Κώδικας καθιερώνει το ρόλο ενός διαχειριστή πτωχεύσεων που ορίζεται από το δικαστήριο (διαχειριστής αναδιοργάνωσης ή εκκαθαριστής). Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της διαδικασίας πτώχευσης, την προστασία των συμφερόντων των πιστωτών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νόμο.

 • Αυτόματη Παραμονή και Αναστολή Διαδικασίας: Με την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας επιβάλλεται αυτόματη αναστολή, η οποία αναστέλλει τυχόν εν εξελίξει δικαστικές ενέργειες ή αναγκαστικά μέτρα κατά του οφειλέτη. Αυτό δίνει στον οφειλέτη μια προσωρινή ανάπαυλα από τις ενέργειες των πιστωτών, αφήνοντας χρόνο για τη διεξαγωγή της διαδικασίας αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης.

 • Αναδιάρθρωση χρέους: Ο Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας προβλέπει μηχανισμούς για την αναδιάρθρωση του χρέους, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης και έγκρισης σχεδίων εξυγίανσης. Αυτά τα σχέδια περιγράφουν πώς ο οφειλέτης σκοπεύει να αποπληρώσει τους πιστωτές, να τροποποιήσει τις υπάρχουσες υποχρεώσεις και να αποκαταστήσει την οικονομική βιωσιμότητα της οντότητας.

 • Η πτωχευτική νομοθεσία στην Ελλάδα καθιερώνει μια ιεραρχία για την πληρωμή των απαιτήσεων. Ορισμένες απαιτήσεις, όπως οι μισθοί και οι φόροι των εργαζομένων, απολαμβάνουν προνομιακής μεταχείρισης και καταβάλλονται πριν από άλλες μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις. Οι εξασφαλισμένοι πιστωτές μπορεί να έχουν προτεραιότητα έναντι των μη εξασφαλισμένων πιστωτών στη διανομή των περιουσιακών στοιχείων.

 • Προτεραιότητα Απαιτήσεων: Η πτωχευτική νομοθεσία στην Ελλάδα καθιερώνει μια ιεραρχία για την πληρωμή των απαιτήσεων. Ορισμένες απαιτήσεις, όπως οι μισθοί των εργαζομένων και οι οφειλές  των εργαζομένων, απολαμβάνουν προνομιακής μεταχείρισης και καταβάλλονται πριν από άλλες μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις. Οι εξασφαλισμένοι πιστωτές μπορεί να έχουν προτεραιότητα έναντι των μη εξασφαλισμένων πιστωτών στη διανομή των περιουσιακών στοιχείων.
 • Διασυνοριακή αφερεγγυότητα: Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL για τη Διασυνοριακή Αφερεγγυότητα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση διεθνών υποθέσεων αφερεγγυότητας. Επιτρέπει τη συνεργασία και τον συντονισμό με αλλοδαπές δικαιοδοσίες κατά την αντιμετώπιση θεμάτων διασυνοριακής αφερεγγυότητας.

Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα:
Η αφοσιωμένη ομάδα δικηγόρων μας σε θέματα ποινικής υπεράσπισης έχει εκτενή εμπειρία στο χειρισμό ενός ευρέος φάσματος ποινικών υποθέσεων, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν οικονομικά εγκλήματα. Παρέχουμε στρατηγική και αποτελεσματική εκπροσώπηση σε άτομα και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν καταγγελίες σχετικά με απάτη, ξέπλυμα χρήματος, υπεξαίρεση, εμπορικές συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών και άλλα αδικήματα του λευκού γιακά. Με βαθιά κατανόηση του ελληνικού ποινικού δικαίου και με ιστορικό επιτυχούς υπεράσπισης, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δικαιώματα των πελατών μας και να επιτυγχάνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.


Tο ποινικό δίκαιο ποινικό δίκαιο διέπεται κατά κύριο λόγο από τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα, ο οποίος περιγράφει τα ποινικά αδικήματα και τις αντίστοιχες ποινές τους. Ο Ποινικός Κώδικας εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα και ορίζει τις θεμελιώδεις αρχές της ποινικής ευθύνης, τις ποινές και τους δικονομικούς κανόνες. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές του ποινικού δικαίου στην Ελλάδα:

 • Αδικήματα και ποινές: Ο Ποινικός Κώδικας κατηγοριοποιεί τα αδικήματα σε διαφορετικούς τύπους, όπως εγκλήματα, πλημμελήματα και παραβάσεις. Τα κακουργήματα είναι πιο σοβαρά αδικήματα, ενώ τα πλημμελήματα και οι παραβάσεις είναι μικρότερα αδικήματα. Οι ποινές για ποινικά αδικήματα ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα του εγκλήματος και μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα, φυλάκιση, κοινωνική εργασία ή συνδυασμό αυτών.
 • Ποινική Ευθύνη: Για να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνο, ένα άτομο πρέπει να έχει διαπράξει μια απαγορευμένη πράξη (actus reus) και να έχει την απαιτούμενη ψυχική κατάσταση (mens rea). Ο Ποινικός Κώδικας ορίζει συγκεκριμένα στοιχεία και κριτήρια για διάφορα αδικήματα, τα οποία πρέπει να αποδεικνύονται πέρα από εύλογη αμφιβολία για καταδίκη.
 • Επιβολή ποινής: Κατά τον καθορισμό της κατάλληλης ποινής, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες όπως τη φύση και τη βαρύτητα του αδικήματος, το ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου, τυχόν ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις και τις αρχές της αναλογικότητας και της εξατομίκευσης της ποινής.
 • Παραγραφή: Η ελληνική νομοθεσία θεσπίζει παραγραφή για ποινικά αδικήματα, πράγμα που σημαίνει ότι μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, η δίωξη και η τιμωρία για ένα έγκλημα δεν μπορούν πλέον να επιδιωχθούν. Η διάρκεια της παραγραφής εξαρτάται από τη σοβαρότητα του αδικήματος.
 • Ποινική Δικονομία: Ο Ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας διέπει τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τις ποινικές έρευνες, δίκες και εφέσεις. Διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, όπως το δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης, το τεκμήριο αθωότητας, το δικαίωμα σιωπής και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.
 • Διαδικασία  ανηλίκων: Η Ελλάδα έχει ξεχωριστό νομικό πλαίσιο για τους ανήλικους παραβάτες. Ο Ποινικός Κώδικας Ανηλίκων εφαρμόζεται σε άτομα που διαπράττουν αδικήματα ενώ είναι κάτω των 18 ετών. Το επίκεντρο του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων είναι η αποκατάσταση και η επανένταξη  τους παρά η τιμωρία.

Αστικό Δίκαιο

Το αστικό δίκαιο διέπει τις ιδιωτικές διαφορές μεταξύ ιδιωτών ή οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με συμβάσεις, περιουσιακά στοιχεία, αδικοπραξίες και προσωπικά δικαιώματα. Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών αστικού δικαίου, εκπροσωπώντας πελάτες σε διαφορές, διαπραγματεύσεις και δικαστικές διαφορές. Είτε χρειάζεστε βοήθεια για τη σύνταξη συμβολαίου, συναλλαγές ακινήτων, ανάκτηση χρέους ή επίλυση αστικών διαφορών, οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας στο αστικό δίκαιο είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των συμφερόντων σας και στην επίτευξη ευνοϊκών αποτελεσμάτων.

Το αστικό δίκαιο στην Ελλάδα διέπεται κατά κύριο λόγο από τον ελληνικό Αστικό Κώδικα, ο οποίος καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τα αστικά δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις σχέσεις μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές του αστικού δικαίου στην Ελλάδα:

 • Προσωπικά δικαιώματα: Ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας προστατεύει διάφορα προσωπικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, την τιμή, την ιδιωτική ζωή και την ιδιοκτησία. Αυτά τα δικαιώματα είναι θεμελιώδη και τα άτομα έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν ένδικα μέσα εάν παραβιαστούν τα δικαιώματά τους.

 • Συμβάσεις: Ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας προβλέπει κανόνες και αρχές σχετικά με τη σύναψη, την ερμηνεία και την εκτέλεση των συμβάσεων. Καθορίζει τις γενικές υποχρεώσεις των μερών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης, της μη εκτέλεσης, της αθέτησης της σύμβασης και των αποζημιώσεων για ζημίες ή ειδική απόδοση.


 • Δίκαιο ιδιοκτησίας: Ο Αστικός Κώδικας ορίζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και διέπει την απόκτηση, μεταβίβαση και προστασία περιουσίας. Καλύπτει διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας, της κατοχής, των συναλλαγών ακινήτων, των υποθηκών, των μισθώσεων και άλλων θεμάτων που σχετίζονται με ακίνητα.


 • Οικογενειακό Δίκαιο: Το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα αντιμετωπίζει θέματα όπως ο γάμος, το διαζύγιο, τα γονικά δικαιώματα, η υιοθεσία, η κηδεμονία, η επιμέλεια του παιδιού και η κληρονομιά. Ο Αστικός Κώδικας προβλέπει ρυθμίσεις για τις νομικές συνέπειες του γάμου, τα περιουσιακά καθεστώτα μεταξύ των συζύγων και το νομικό καθεστώς των παιδιών.


 • Δίκαιο περί αδικοπραξίας: Το ελληνικό αστικό δίκαιο περιλαμβάνει διατάξεις για την αδικοπραξία, που διέπει την αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε σε άλλους από αμέλεια, εκ προθέσεως πράξεις ή αυστηρή ευθύνη. Καλύπτει τομείς όπως σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, δυσφήμιση και ευθύνη προϊόντος.

 • Διαδοχή και κληρονομιά: Ο ελληνικός Αστικός Κώδικας προβλέπει κανόνες για τη μεταβίβαση περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων μετά το θάνατο ενός ατόμου. Θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τις διαθήκες, την κληρονομιά και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κληρονόμων.


 • Πολιτική Δικονομία: Ο Ελληνικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας διέπει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τις αστικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένης της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων, της έναρξης αγωγών, των αποδεικτικών στοιχείων, των ακροάσεων και της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.

Σχετικές υπηρεσίες: μεταβιβάσεις ακινήτων, συμβάσεις, μισθώσεις, κληρονομικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο.

Κτηματολόγιο

Κατανοούμε τη σημασία των ασφαλών συναλλαγών ακινήτων και την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με τις εκτάσεις αγροτεμαχίων. Η ομάδα μας βοηθά τους πελάτες σε θέματα όπως η επαλήθευση ιδιοκτησίας γης, ο σχεδιασμός χρήσης γης, οι μεταβιβάσεις ακινήτων και η επίλυση διενέξεων που σχετίζονται με τα όρια ιδιοκτησίας. Διασφαλίζουμε ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας προστατεύονται σε όλη τη διαδικασία.


Στην Ελλάδα, το κτηματολόγιο  είναι γνωστό ως «Κτηματολόγιο». Είναι ένα κεντρικό σύστημα που καταγράφει και διατηρεί πληροφορίες που σχετίζονται με ακίνητα, ιδιοκτησία γης και δικαιώματα ιδιοκτησίας. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές του συστήματος κτηματολογίου στην Ελλάδα: • Σκοπός: Ο κύριος σκοπός του συστήματος κτηματολογίου είναι να καθιερώσει ασφάλεια δικαίου και να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία γης και ιδιοκτησίας. Διασφαλίζει τη διαφάνεια και διευκολύνει τις συναλλαγές που αφορούν ακίνητα, όπως πωλήσεις, υποθήκες, μισθώσεις και άλλες συναλλαγές που σχετίζονται με ακίνητα.

 • Οργάνωση:  Το σύστημα του κτηματολογίου στην Ελλάδα διαχειρίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων (ΕΕΚΚ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση και την ενημέρωση των κτηματολογικών αρχείων. Το NCMA λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • Μητρώα κτηματολογίου: Τα αρχεία του κτηματολογίου περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ιδιοκτησίας, των ορίων, των μετρήσεων της έκτασης και τυχόν βαρών ή δικαιωμάτων που συνδέονται με το ακίνητο. Αυτά τα αρχεία χρησιμεύουν ως επίσημη απόδειξη των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και είναι νομικά δεσμευτικά.

 • Διαδικασία κτηματογράφησης: Όταν πραγματοποιείται συναλλαγή ακινήτων, όπως πώληση ή μεταβίβαση, τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να καταχωρήσουν τη συναλλαγή στο κτηματολόγιο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο τοπικό Κτηματολόγιο (Υποθηκοφιλάκιο), συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών συμβολαίων, των τίτλων ιδιοκτησίας και άλλων δικαιολογητικών. Στη συνέχεια, το Κτηματολόγιο ενημερώνει τα αρχεία ανάλογα.

 • Κτηματολόγιο και χαρτογράφηση: Εκτός από τα κτηματολογικά αρχεία, το σύστημα κτηματολογίου στην Ελλάδα ενσωματώνει επίσης ένα στοιχείο κτηματογράφησης και χαρτογράφησης. Το κτηματολόγιο παρέχει λεπτομερείς κτηματολογικούς χάρτες που απεικονίζουν τα όρια, τις διαιρέσεις και τα χαρακτηριστικά των αγροτεμαχίων. Τα δεδομένα χαρτογράφησης ενσωματώνονται στο σύστημα κτηματολογίου για να διασφαλιστεί η ακριβής γεωχωρική αναπαράσταση των ακινήτων.

 • Πιστοποιητικά Κτηματολογίου:  Το κτηματολόγιο εκδίδει Πιστοποιητικά Κτηματολογίου (Σημειωματοδοτικά) που χρησιμεύουν ως επίσημο αποδεικτικό ιδιοκτησίας. Αυτά τα πιστοποιητικά περιέχουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο και τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες του. Τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας γης είναι σημαντικά έγγραφα σε συναλλαγές ακινήτων και νομικές διαδικασίες.

 • Πρόσβαση σε πληροφορίες κτηματολογίου:  Το σύστημα κτηματολογίου επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με ακίνητα. Τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να αναζητήσουν τα αρχεία του κτηματολογίου για να λάβουν λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιοκτησία ιδιοκτησίας, τα όρια, τις υποθήκες και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Εμπορικό Δίκαιο

Η πλοήγηση στις επιπλοκές των εμπορικών συναλλαγών και των επιχειρηματικών λειτουργιών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Η εμπορική δικηγορία μας προσφέρει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, από νεοφυείς επιχειρήσεις έως εδραιωμένες εταιρείες. Βοηθάμε τους πελάτες με τη σύνταξη και την αναθεώρηση συμβάσεων, τον χειρισμό συγχωνεύσεων και εξαγορών, την επίλυση εμπορικών διαφορών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.


Το εμπορικό δίκαιο στην Ελλάδα περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς που διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές. Περιλαμβάνει διάφορες πτυχές που σχετίζονται με εμπορικές οντότητες, συμβάσεις, εμπόριο και προστασία των καταναλωτών. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές του εμπορικού δικαίου στην Ελλάδα:  • Εμπορικές οντότητες:Εμπορικές οντότητες: Η ελληνική νομοθεσία αναγνωρίζει διάφορους τύπους εμπορικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών (ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρίες), εταιρειών (εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες) και ατομικές επιχειρήσεις. Κάθε τύπος οντότητας έχει τις δικές του νομικές απαιτήσεις και κανονισμούς για τη σύσταση, τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση.  • Εμπορικές οντότητες:Εταιρικό Δίκαιο: Ο Ελληνικός Εμπορικός Κώδικας καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη σύσταση, τη διαχείριση και τη λύση της εταιρείας. Καλύπτει θέματα όπως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων, οι ευθύνες των διευθυντών, οι συνελεύσεις των μετόχων, η χρηματοοικονομική αναφορά και η εταιρική διακυβέρνηση.  • Εμπορικές συμβάσεις: Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ρυθμίσεις για τη σύναψη, ερμηνεία και εκτέλεση εμπορικών συμβάσεων. Καλύπτει διάφορους τύπους συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων πώλησης, των συμφωνιών διανομής, των συμφωνιών αντιπροσωπείας, των συμφωνιών χρηματοδοτικής μίσθωσης και των συμφωνιών franchising. Οι αρχές της ελευθερίας των συμβάσεων και της καλής πίστης διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές.  • Προστασία Καταναλωτή: Η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών στις εμπορικές συναλλαγές. Ο Ελληνικός Νόμος για την Προστασία των Καταναλωτών θεσπίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών, ρυθμίζει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, θέτει πρότυπα για την ασφάλεια και την επισήμανση των προϊόντων και παρέχει μηχανισμούς για την επανόρθωση των καταναλωτών και την επίλυση διαφορών.  • Δίκαιο Ανταγωνισμού: Η Ελλάδα έχει θεσπίσει νομοθεσία για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και την αποτροπή αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι η ρυθμιστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, τη διερεύνηση αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών και την προώθηση του ανταγωνισμού στην αγορά.  • Πνευματική Ιδιοκτησία: Το εμπορικό δίκαιο στην Ελλάδα καλύπτει επίσης τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων και των βιομηχανικών σχεδίων. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελλάδος (ΟΒΙ) είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  • Διεθνές Εμπόριο: Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Το εμπορικό δίκαιο στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τους κανονισμούς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εισαγωγής/εξαγωγών, των τελωνειακών δασμών και της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.  • Σχετικές υπηρεσίες:Σχετικές υπηρεσίες:  Το ελληνικό εμπορικό δίκαιο περιλαμβάνει διατάξεις για διαδικασίες αφερεγγυότητας και πτώχευσης. Ο Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την εξυγίανση, την εκκαθάριση και την αποπληρωμή χρεών των αφερέγγυων επιχειρήσεων. • Σχετικές υπηρεσίες: εμπορικές συμβάσεις, σύσταση-τροποποίηση καταστατικών, νομική παρακολούθηση, εταιρικές διαφορές, σήματα, βιομηχανικό σχέδιο.

Διαμεσολάβηση

Πιστεύουμε στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και οι υπηρεσίες διαμεσολαβησης μας στοχεύουν να βοηθήσουν τους πελάτες να βρουν φιλικές λύσεις εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου. Οι εκπαιδευμένοι μεσολαβητές μας διευκολύνουν την εποικοδομητική επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών, ενισχύοντας την επίλυση και διατηρώντας τις σχέσεις. Η διαμεσολάβηση μπορεί να είναι ένας οικονομικά αποδοτικός και αποδοτικός τρόπος επίλυσης συγκρούσεων σε διάφορους νομικούς τομείς.


Σχετικές υπηρεσίες: διαμεσολάβηση σε αστικές, εμπορικές και οικογενειακές υποθέσεις.


Η διαδικασία της διαμεσολάβησης διαδικασία της διαμεσολάβησης, είναι ο εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, εκτός της διαδικασίας των δικαστηρίων. Η θέσπιση της ως θεσμός είχε εφαρμογή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Η πρακτική της ωφελεί τα μέρη που την επιλέγουν,  για τον ταχύτερο χρόνο ολοκλήρωσης της και το κόστος δαπάνης που απαιτείται σε σύγκριση με την δικαστηριακή πρακτική αλλά και την διαιτησία. Συγχρόνως, εάν ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής επιτελεί σωστά το έργο του, διασφαλίζεται το ήπιο κλίμα και η διατήρηση ομαλών σχέσεων μεταξύ των μερών. Είθισται να διατηρούνται οι καλές σχέσεις μεταξύ τους, αφού η έκδοση απόφασης θα επισφραγιστεί μετά από την δική τους επιθυμία και όχι μέσω μιας επιβεβλημένης δικαστικής απόφασης.

Δίκαιο Ενέργειας

Ο τομέας του Δίκαιου της Ενέργειας είναι πολύπλοκος και διαρκώς εξελισσόμενος, ιδιαίτερα στον δυναμικό ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Το δικηγορικό μας γραφείο είναι άρτια καταρτισμένο σε νομικά θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμισης και συμμόρφωσης στον τομέα της ενέργειας, αδειοδότησης, συμβάσεων και επίλυσης διαφορών. Είτε είστε ενεργειακή εταιρεία, επενδυτής ή συμμετέχετε στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι έμπειροι δικηγόροι μας παρέχουν ολοκληρωμένη νομική καθοδήγηση για να σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε στο πολύπλοκο τοπίο της νομοθεσίας για την ενέργεια.


Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές του νομικού πλαισίου της ενέργειας στην Ελλάδα: • Ρυθμιστικές Αρχές: Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ο κύριος ρυθμιστικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα. Η ΡΑΕ είναι υπεύθυνη για την έκδοση αδειών, τον καθορισμό τιμολογίων, την προώθηση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

 • Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η Ελλάδα έχει υποστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για την προώθηση του ανταγωνισμού και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αγορά ρυθμίζεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Η αγορά επιτρέπει τη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στην παραγωγή, διανομή και λιανική ηλεκτρική ενέργεια.

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Ελλάδα έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα κινήτρων και μηχανισμοί υποστήριξης για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων τροφοδοσίας, των συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των ανταγωνιστικών δημοπρασιών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβλέπει τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 • Αγορά Φυσικού Αερίου: Η αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα έχει απελευθερωθεί, επιτρέποντας τον ανταγωνισμό στον εφοδιασμό και τις υποδομές φυσικού αερίου. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου (ΔΕΣΦΑ) λειτουργεί και διαχειρίζεται το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, ενώ ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) επιβλέπει τη διανομή φυσικού αερίου. Η Ελληνική Δημόσια Εταιρεία Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) είναι βασικός παράγοντας στον τομέα του φυσικού αερίου.

 • Ενεργειακή απόδοση: Η Ελλάδα έχει εφαρμόσει μέτρα ενεργειακής απόδοσης για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Υπάρχουν διάφοροι κανονισμοί και πρωτοβουλίες για την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών στα κτίρια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συμμετέχει ενεργά στην προώθηση έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • Αδειοδότηση και αδειοδότηση: Τα ενεργειακά έργα, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των δικτύων μεταφοράς και διανομής και των ενεργειακών υποδομών, απαιτούν άδειες και άδειες. Η διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, καθώς και τη λήψη εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

 • Σχετικές υπηρεσίες: ανανεώσιμες πηγές, φωτοβολταϊκά, βιοαέριο, υδροηλεκτρικοί σταθμοί.

Πτωχευτικό Δίκαιο

Οι οικονομικές δυσκολίες μπορεί να είναι συντριπτικές, αλλά η τεχνογνωσία μας στο πτωχευτικό δίκαιο μπορεί να σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Παρέχουμε καθοδήγηση και εκπροσώπηση σε άτομα και επιχειρήσεις σε θέματα που σχετίζονται με την αφερεγγυότητα, την αναδιάρθρωση χρεών, τις δηλώσεις πτώχευσης και τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να ανακτήσετε την οικονομική σταθερότητα.

Σχετικές υπηρεσίες: εξωδικαστικός συμβιβασμός, προστασία από αναγκαστική εκτέλεση.

Το πτωχευτικό δίκαιο στην Ελλάδα διέπει τις νομικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που σχετίζονται με την αφερεγγυότητα και την πτώχευση ιδιωτών και επιχειρήσεων. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές του πτωχευτικού δικαίου στην Ελλάδα:

 • Πτωχευτικές Διαδικασίες: Οι πτωχευτικές διαδικασίες στην Ελλάδα ρυθμίζονται κατά κύριο λόγο από τον Ελληνικό Πτωχευτικό Κώδικα. Ο Κώδικας θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την αναδιοργάνωση, την εκκαθάριση και την αποπληρωμή χρεών των αφερέγγυων οντοτήτων.
 • Αφερεγγυότητα και αναδιάρθρωση: Ο Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας προβλέπει διατάξεις τόσο για διαδικασίες εξυγίανσης όσο και για διαδικασίες εκκαθάρισης. Η αναδιοργάνωση στοχεύει στην αποκατάσταση των οικονομικά αναξιοπαθούντων οντοτήτων και στη διευκόλυνση της συνέχισής τους ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η εκκαθάριση περιλαμβάνει την πώληση περιουσιακών στοιχείων για την εξόφληση των πιστωτών και τη διάλυση της αφερέγγυας οντότητας.

 • Αρμοδιότητα Δικαστηρίου: Οι πτωχευτικές διαδικασίες στην Ελλάδα διεκπεραιώνονται από εξειδικευμένα πτωχευτικά δικαστήρια γνωστά ως «Μικρά Ειδική Δικαστήρια» ή Μικρά Ειδικά Δικαστήρια. Αυτά τα δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για υποθέσεις πτώχευσης, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης σχεδίων εξυγίανσης και της εποπτείας των διαδικασιών εκκαθάρισης.

 • Διοίκηση αφερεγγυότητας: Ο Πτωχευτικός Κώδικας καθιερώνει το ρόλο ενός διαχειριστή πτωχεύσεων που ορίζεται από το δικαστήριο (διαχειριστής αναδιοργάνωσης ή εκκαθαριστής). Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της διαδικασίας πτώχευσης, την προστασία των συμφερόντων των πιστωτών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νόμο.

 • Αυτόματη Παραμονή και Αναστολή Διαδικασίας:: Με την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας επιβάλλεται αυτόματη αναστολή, η οποία αναστέλλει τυχόν εν εξελίξει δικαστικές ενέργειες ή αναγκαστικά μέτρα κατά του οφειλέτη. Αυτό δίνει στον οφειλέτη μια προσωρινή ανάπαυλα από τις ενέργειες των πιστωτών, αφήνοντας χρόνο για τη διεξαγωγή της διαδικασίας αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης.

 • Αναδιάρθρωση χρέους: Ο Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας προβλέπει μηχανισμούς για την αναδιάρθρωση του χρέους, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης και έγκρισης σχεδίων εξυγίανσης. Αυτά τα σχέδια περιγράφουν πώς ο οφειλέτης σκοπεύει να αποπληρώσει τους πιστωτές, να τροποποιήσει τις υπάρχουσες υποχρεώσεις και να αποκαταστήσει την οικονομική βιωσιμότητα της οντότητας.

 • Η πτωχευτική νομοθεσία στην Ελλάδα καθιερώνει μια ιεραρχία για την πληρωμή των απαιτήσεων. Ορισμένες απαιτήσεις, όπως οι μισθοί και οι φόροι των εργαζομένων, απολαμβάνουν προνομιακής μεταχείρισης και καταβάλλονται πριν από άλλες μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις. Οι εξασφαλισμένοι πιστωτές μπορεί να έχουν προτεραιότητα έναντι των μη εξασφαλισμένων πιστωτών στη διανομή των περιουσιακών στοιχείων.

 • Προτεραιότητα Απαιτήσεων: Η πτωχευτική νομοθεσία στην Ελλάδα καθιερώνει μια ιεραρχία για την πληρωμή των απαιτήσεων. Ορισμένες απαιτήσεις, όπως οι μισθοί των εργαζομένων και οι οφειλές  των εργαζομένων, απολαμβάνουν προνομιακής μεταχείρισης και καταβάλλονται πριν από άλλες μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις. Οι εξασφαλισμένοι πιστωτές μπορεί να έχουν προτεραιότητα έναντι των μη εξασφαλισμένων πιστωτών στη διανομή των περιουσιακών στοιχείων.
 • Διασυνοριακή αφερεγγυότητα: Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL για τη Διασυνοριακή Αφερεγγυότητα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση διεθνών υποθέσεων αφερεγγυότητας. Επιτρέπει τη συνεργασία και τον συντονισμό με αλλοδαπές δικαιοδοσίες κατά την αντιμετώπιση θεμάτων διασυνοριακής αφερεγγυότητας.

Γραφεία

Μαυρομματαίων 29,
2ος όροφος, 
Πεδίον του Άρεως.

Εύκολα προσβάσιμο και μόλις 3’
απο την στάση ηλεκτρικού Βικτώρια.

Eπικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα- Παρασκευή: 9:30- 17:00