ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συμβάσεις

Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία, όλες τις υποθέσεις που αφορούν σε ετεροβαρείς (δωρεές, άτοκα δάνεια κλπ), όσο και σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, όπως η πώληση αγαθών, η εκχώρηση απαιτήσεων, κοινωνία δικαιώματος, έντοκο δάνειο, διοίκηση αλλοτρίων, σύμβαση έργου, εγγύηση (αδυναμία εκπλήρωσης  ή πλημμελής εκπλήρωση αναληφθεισών υποχρεώσεων)

Οικογενειακό Δίκαιο

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, όπου περιλαμβάνονται η έκδοση διαζυγίων είτε με αντιδικία είτε συναινετικά, τα θέματα επιμέλειας και διατροφής συζύγων και τέκνων, θέματα τακτοποίησης οικογενειακής στέγης.

Κληρονομικό δίκαιο

Στους τομείς ενασχόλησής μας, περιλαμβάνεται το κληρονομικό δίκαιο, θέματα κληρονομιάς εξ αδιαθέτου εκ διαθήκης, προσβολή διαθήκης, χειρισμών κληρονομικών καταπιστευμάτων

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύσταση – λειτουργία - μετασχηματισμός εταιρειών

Συστήνουμε κάθε τύπο επιχείρησης, στην Ελλάδα, παρέχοντας πλήρεις συμβουλές και υποστήριξη σε όλα τα νομικά θέματα της λειτουργίας μίας επιχείρησης, περιλαμβανομένων φορολογικών και εργασιακών θεμάτων, καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της. Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε τον μετασχηματισμό ήδη υφιστάμενων εταιρικών σχημάτων, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών μας.

Εταιρικές Συμβάσεις

Διαθέτουμε εμπειρία και ευρύ δίκτυο συνεργατών, στις μεταβιβάσεις εταιρειών, με σκοπό την εξασφάλιση των εντολέων μας, τόσο από νομικής όσο και από φορολογικής άποψης

Πτωχευτικό Δίκαιο

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας μας έχουμε ασχοληθεί με όλο το φάσμα των θεμάτων που προκύπτουν από τις διαδικασίες Εξυγίανσης – Ανασυγκρότησης εταιριών και από την εφαρμογή του Πτωχευτικού Δικαίου με την δυναμική που εξελίσσεται σήμερα (προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικές αναγγελίες, τύχη μεταπτωχευτικής περιουσίας). Επίσης στον τομέα αυτό ειδικευόμαστε στην νομική παρακολούθηση εταιριών που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και προτείνουμε λύσεις στα διάφορα νομικά και οικονομικά ζητήματα.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Εταιρεία μας έχει εκτεταμένη δραστηριότητα και πολύ σημαντική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικοί σταθμοί, βιομάζα, βιοαέριο κλπ), έχοντας φέρει εις πέρας περισσότερες από πενήντα σχετικές συμβάσεις και projects σε όλη την Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Αχαρνές, Μέγαρα, Μαρκόπουλο, Κερατέα, Θήβα, Οινόη, Λαμία, Λάρισα, Τρίκαλα, Πτολεμαΐδα, Φθιώτιδα, Αίγιο, Ηλεία, Πάτρα, Οιχαλία, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Μεγαλόπολη, Λακωνία, Μεσσηνία, Εύβοια κλπ). Έχουμε γνώση τόσο της αδειοδοτικής διαδικασίας όσο και της διαδικασίας λειτουργίας αλλά και επενδύσεων σε Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, δυνάμενοι να προσφέρουμε επωφελείς λύσεις στον Τομέα αυτόν, από έναν ευρύ κύκλο συνεργατών, παρέχοντας επίσης και δικαστική εκπροσώπηση στα θέματα λειτουργίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ιδιαίτερη εξειδίκευση στην εκπροσώπηση υποθέσεων  Οικονομικού Ποινικού Δικαίου (White - Collar Crimes) τόσο από πλευράς υπερασπιστικού ρόλου όσο και από πλευράς πολιτικής αγωγής. Στο τομέα αυτό εκτός από τα παραδοσιακά οικονομικά ποινικά αδικήματα (ακάλυπτες επιταγές, απάτη, πλαστογραφία υπεξαίρεση – απλή και στην υπηρεσία - απιστία, υφαίρεση κλπ.) η εταιρία μας έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στα αδικήματα ειδικού χαρακτήρα όπως οι χρηματιστηριακές απάτες, η παραβίαση των ποινικών διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, τα φορολογικά ποινικά αδικήματα, η απάτη με ηλεκτρονικά μέσα κλπ.     

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, συμβουλευτικές και δικαστηριακές, σχετικές με την προστασία και την καταχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων και βιομηχανικών σχεδίων, τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς. Η Εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη για την αναγνώριση, την καταχώρηση και την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα ενόψει της απόκτησης ή της παραχώρησης τέτοιων δικαιωμάτων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η Εταιρεία μας ασχολείται σε βάθος με  θέματα απόκτησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας ενεργώντας για λογαριασμό τόσο ιδιωτών όσο και επιχειρήσεων της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Ειδικότερα ασχολούμεθα με:

Αγοραπωλησίες Ακινήτων, προβαίνοντας σε ενδελεχή έλεγχο τίτλων, για την διακρίβωση της νομιμότητάς τους και της πλήρους τάξης τους. Οι δε ολοκληρωμένες λύσεις σε περιπτώσεις αγοραπωλησιών, επιτυγχάνονται με την συνδρομή εξειδικευμένου συμβολαιογράφου

► Θέματα μεταγραφών, στα Υποθηκοφυλακεία, δηλώσεων στο Κτηματολόγιο, ενστάσεων, διορθώσεων ανακριβών πρώτων εγγραφών

► Επαγγελματικές Μισθώσεις, προτείνοντας τις βέλτιστες λύσεις τόσο από πλευράς εκμισθωτή όσο και μισθωτή για την προάσπιση των συμφερόντων κάθε εμπλεκόμενου μέρους

► Σχεδιασμός απόκτησης ακινήτων από νομική και φορολογική σκοπιά

► Υπηρεσίες Διαχείρισης ακινήτων

► Αναγνώριση ή προσβολή εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων

►Δίκαιο Λατομείων

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο τομέα αυτό αναλαμβάνουμε την συνδιαλλαγή με τράπεζες, όσον αφορά στην –με κάθε τρόπο- τακτοποίηση πιστώσεων προς αυτές. Επίσης την ενάσκηση ενδίκων βοηθημάτων εναντίον του για την επίτευξη του στόχου.

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Πολιτικά –Διοικητικά Δικαστήρια

Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον των Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών για την δικαστική επιδίωξη των αξιώσεών τους και την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Η εταιρεία μας είναι αποτελεσματική στις δικαστηριακές διαδικασίες, έχοντας πάντα ως γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας, με καλύτερο δυνατό τρόπο είτε μέσω αντιδικίας είτε μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού.